Znaczenie fizjoterapii po udarze mózgu

rehabilitacja starszego pana

Udar mózgu to poważne zaburzenie krążenia mózgowego, które może prowadzić do niepełnosprawności i utraty jakości życia. Dlatego tak ważne jest, aby podjąć odpowiednie działania terapeutyczne po udarze, w tym fizjoterapię.

Czym jest i jakie ma cele fizjoterapia po udarze mózgu?

Fizjoterapia po udarze mózgu to zespół działań mających na celu przywrócenie lub poprawę funkcji ruchowych, poznawczych, komunikacyjnych i emocjonalnych pacjenta po udarze. Fizjoterapia stymuluje procesy naprawcze w uszkodzonej tkance nerwowej i uczy pacjenta nowych sposobów radzenia sobie z deficytami.

Przeprowadzanie fizjoterapii po udarze mózgu ma następujące cele:

 • zapobieganie powikłaniom (przykurcze, odleżyny, zakażenia, zakrzepy, depresja);
 • poprawa siły, zakresu ruchu i koordynacji mięśni;
 • poprawa równowagi, postawy i chodu;
 • poprawa funkcji ręki i zdolności manualnych;
 • poprawa funkcji połykania i mowy;
 • poprawa funkcji poznawczych, takich jak pamięć, uwaga, orientacja;
 • poprawa funkcji emocjonalnych i społecznych;
 • zwiększenie samodzielności i jakości życia pacjenta;

Jak wygląda i jakie są metody fizjoterapii po udarze mózgu?

Fizjoterapia po udarze mózgu powinna być rozpoczynana jak najszybciej po wystąpieniu udaru i trwać przez cały okres rekonwalescencji. Powinna być indywidualnie dostosowana do potrzeb i możliwości pacjenta, a także uwzględniać jego cele i preferencje.

Przeprowadzana fizjoterapia może obejmować różne metody i techniki, np.:

 • kinezyterapia – ćwiczenia ruchowe wykonywane przez pacjenta lub z pomocą fizjoterapeuty;
 • terapia manualna – mobilizacja stawów, mięśni i tkanek miękkich;
 • fizykoterapia – zabiegi wykorzystujące różne formy energii, takie jak prąd elektryczny, ultradźwięki, laser czy pole magnetyczne;
 • terapia lustrzana – wykorzystanie lustra do stymulacji ośrodkowego układu nerwowego i tworzenia iluzji ruchu porażonej kończyny.

Jeśli szukasz profesjonalnej i skutecznej fizjoterapii po udarze mózgu w Katowicach, zapraszamy do naszego gabinetu rehabilitacji i fizjoterapii. Oferujemy kompleksową opiekę nad pacjentami po udarze, indywidualnie dobierając metody i techniki fizjoterapii.

Wróć do bloga